کمپرسور Elliot Ebara

frame

e1
MESC / Part No.
توضیحات
24.24.41.082.3
JOURNAL BEARING ASSY./ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.092.3
JOURNAL BEARING ASSY./ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.195.3
THRUST BEARING/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.605.3
BEARING & SEAL/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.56.061.3
BEARING, JOURNAL/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.56.062.3
THRUST BEARING / Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.56.064.3
THRUST BEARING/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.004.3
BEARING & SEAL ARR. DISCHARGE/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.604.3
BEARING & SEAL / Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.636.3
Bearing Retiner/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.688.9
THRUST BEARING INACTIVE/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.56.059.3
BEARING JOURNAL/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.56.060.3
BEARING 4 IN / Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.003.3
BEARING & SEAL ARR. INLET/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
24.24.55.676.9
BEARING RETAINER/ Part for “Elliott_Ebara” Gas Compressor
e2
e3

M.E.S.C: 24.24.56.059.3

M.E.S.C: 24.24.55.676.9

e4
e5

M.E.S.C: 24.24.56.064.3

M.E.S.C: 24.24.56.064.3