کمپرسور Broom&wade

frame

br1

M.E.S.C: 23.23.19.098.3

br2

M.E.S.C: 23.23.19.031.3

MESC / Part No.
توضیحات
23.23.19.031.3
Crankshaft Assy./ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.24.722.3
Piston Rod / Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.19.098.3
Piston Rod/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.26.018.3
Joint Ring/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.26.066.3
Joint Lp Cylinder Head / Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.48.418.3
Crosshead / Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.26.519.3
Piston/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.26.517.3
Piston Top Plate/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.19.086.3
Crosshead Pin Assy./ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.18.114.3
Gland Plate/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.26.434.3
Oil Pumo Assy/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.25.092.3
Ring, Guide – 2 ND Stage / Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.33.052.3
Gland Assy./ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.48.065.3
Oil Pump Oil Seal/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.48.416.3
Pin/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.19.452.3
Center Stud/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.48.407.3
Spacer – L.P Piston/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.26.042.3
Center Bolt/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.48.420.3
Thrust Washer / Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
23.23.25.209.3
Pin Locating/ Part for”Broom & Wade” Reciprocating Air Comprossor
br3
br4

M.E.S.C: 23.23.48.065.3

M.E.S.C: 23.23.48.418.3

br5
br6

M.E.S.C: 23.23.48.416.3

M.E.S.C: 23.23.18.114.3

br7

M.E.S.C: 23.23.26.066.3