تعمیر یاتاقانهای صنایع مس ایران

frame

123

 

شرکت توسعه و تجهیزات پایوران پارسیان با توجه به امکانات و تجهیزات کارخانه متعلق به شرکت واقع در شهرک صنعتی پرند علاوه بر ساخت و تامین یاتاقان های تری متال، در سال 95 اقدام به انجام تعمیرات (بازسازی و بابیت ریزی مجدد)یتاقان های بزرگ موتور آسیای اولیه تغلیظ و آسیای نیمه خود شکن و یاتاقان های کوچکتر شرکت صنایع ملی مس ایران کرد و قراردادهایی را بدین منظور در دستور کار خود قرار داد.

روال کار در مورد این یاتاقان ها به این صورت است که ابتدا بابیت قبلی به طوامل تراشیده می شود و قطعه به منظور بابیت ریزی مجددبر روی دستگاه بسته می شود. سپس بابیت گرید3 به روش سانتریفیوژ (گریز از مرکز) بر روی قطعه ریخته میشود و سس جهت به اندازه رساندن ماشینکاری نهایی بر روی قطعه انجام میشود. به منظور مزیت روش ریخته کاری بابیت به روش سانتریفیوژ در ادامه انواع روش های ریخته گری بابیت و مزیت این روش نسبت به سایر روش ها توضیح داده خواهد شد.

روش های ریخته گری بابیت(بابیت ریزی):

1.ریخته گری بابیت به روش گریز از مرکز(سانریفیوژ)

2.ریخته گری ثقلی بابیت

3. متال اسپری آلیاژ بابیت

مزایای ریخته گری بابیت به روش گریز از مرکز(سانتریفیوژ):

1.  ریخته گری گریز از مرکز بابیت همزمان با خنک کاری سریع آن موجب چسبندگی بهتر بابیت شده و بابیت ریزی با کیفیت مطلوب انجام خواهد شد.

2.در فرآیند بابیت ریزی سانتریفیوژ ، آلیاژ بابیت ریخته گری شده عاری از هر گونه ناخالصی ها ، گازهای حبس شده ، مک و نقایص دیگر خواهد بود.

3. افزایش اطمینان از نتایج تست های متالوگرافی PT در خصوص چسبندگی بابیت

4. حصول حداکثر استحکام چسبندگی و افزایش درصد سطح تماس بابیت با پوسته که در این روش میزان آن از98% به 100% خواهد رسید.

5. این روش ریخته گری بابیت به دلیل مکانیزه بودن فرآیند ضمن تولید اقتصادی محصول ، سبب کاهش خطاهای اپراتوری در انجام فرآیند شده و قطعات ساخته شده از یکنواختی و کیفیت بهتری برخوردار می باشند.

6. به دلیل چسبندگی بهتر بابیت به پوسته، حرارت محیط بابیت به قطعات جانبی انتقال یافته و از افزایش دمای بابیت جلوگیری میشود.

7. عدم تغییر شکل پوسته (دفورمگی) خارجی به یکنواخت سرد و گرم شدن قطعه بابیتی

8. سختی بالاتر بابیت نسبت به روش استاتیک