صنایع مادر

frame

mm2
 • همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران در زمینه:

 • تامین 615940 کیلوگرم از گلوله‌های فولادی قطر 60 میلی‌متر
 • تامین 277650 کیلوگرم از گلوله‌های فولادی قطر 80 میلی‌متر
 • تامین 250000 کیلوگرم از گلوله های چدنی قطر 30 میلی‌متر
 • تامین 191820 کیلوگرم از گلوله‌هی چدنی قطر 25 میلی‌متر
 • بازسازی و بابیت‌ریزی یاتاقان لغزشی سمت فن‌ بلوور کوره کنورتور ذوب خاتون‌آباد
 • بازسازی و بابیت‌ریزی یاتاقان لغزشی سمت موتور بلوور کوره کنورتر ذوب خاتون‌آباد
 • بازسازی و بابیت‌ریزی یاتاقان بزرگ موتور آسیای نیمه خودشکن کارخانه تغلیظ 2 فاز 1
 • همکاری با شرکت صنایع توربین غدیر یزد در زمینه:

 • بازسازی و بابیت‌ریزی انواع قطعات و تجهیزات توربین
 • همکاری با شرکت قطارهای مسافربری رجاء:

 • تأمین 7800 عدد از انواع بانداژهای شرکت قطارهای مسافربری رجاء
mm3
mm11