مدیریت بازرگانی

frame

خدمات-بازرگانی
  • انجام کلیه خریدهای خارجی، مناقصه‌ها، مزایده‌ها و قراردادهای مرتبط
    • تامین بیش از 60000 متر از انواع لوله‌های Tubing و Casing
    • تامین 1500 متر از لوله‌ها و پمپ‌های پروژه پمپ میله‌ای مکشی (SRP)
    • تامین انواع سنسورهای مجاورتی از شرکت‌های مختلف خارجی از قبیل: Metrix, Bently Nevada, Vibrometer, …
  • انجام کلیه خریدهای داخلی، مناقصه‌ها، مزایده‌ها و قراردادهای مرتبط
    • عقد بیش از 300 فقره قرارداد خرید از پیمانکاران و بیش از 50 فقره قرارداد فروش به کارفرمایان

business_management_header

بازرگانی