مدیریت طرح و برنامه

frame

  • کنترل، پایش و بروزآوری مستمر برنامه پـروژه‌ها در کلیه سطوح سازمانی
  • مدیریت و کنترل کلیه قـراردادهای فرعی و پیمانکاری
  • تهیه انواع گزارشـات در قالب‌های متنوع متناسب با نیاز کارفرما و نیز آرشیو کلیه مستندات فنی مرتبط با پـروژه
  • برنامـه‌ریزی‌های کلان سازمانی همراستا با استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
  • تدوین برنامـه‌های درآمدی و هزینه‌ای
  • تدوین برنامـه‌ها با لحـاظ نمودن اهـداف و شاخـص‌های کـیفی با استفـاده از نرم‌افـزارهای رایج در حـوزه مدیریت پـروژه از قبیل: MS Project، Pert Master، Primavera Enterprise
  • انجام مطالعه درباره اصلاح و بهبود روش های جاری در شرکت
  • استقرار و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت
  • تهیه و تامین خدمات نرم‌افـزاری و سخت‌افـزاری سیستم‌های رایانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز شرکت
  • طراحی و پشتیبانی وب‌سایت شرکت