مدیریت کنترل کیفیت

frame

c111
  • انجام عملیات بازرسی و آزمون بر روی مواد اولیه، کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات نهایی با توجه به دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی موجود قبل، حین و بعد از تولید با در نظر گرفتن استانداردها و نقشه‌ها و با استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه‌های کنترل کیفی
  • وجود نیرو های متخصص و با تجربه کاری در زمینه انجام عملیات کنترلی
  • آزمایشگاه کنتـرل ابعـادی (مترولوژی): انجام کلیه تست‌هـای ابعـادی قطعات با دقـت بالا و بهره‌مندی از دستگاه‌های CMM، VMM و CONTOUR GRAPH و ابزارهای دقیق کنترلی
  • آزمایشگاه کنترل موادی (متالورژی): انجام کلیه تست‌های غیرمخرب UT، PT و MT و همچنین کلیه تست‌های مخرب مانند انجام عملیات متالوگرافی و تعیین ضخامت لایه‌ها با میکروسکوپ نوری و سایر تجهیزات آزمایشگاهی
  • انجام عملیات بازرسی و آزمون بر روی مواد اولیه، کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات نهایی با توجه به دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی موجود قبل، حین و بعد از تولید با در نظر گرفتن استانداردها و نقشه‌ها و با استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه‌های کنترل کیفی
  • وجود نیرو های متخصص و با تجربه کاری در زمینه انجام عملیات کنترلی
  • آزمایشگاه کنتـرل ابعـادی (مترولوژی): انجام کلیه تست‌هـای ابعـادی قطعات با دقـت بالا و بهره‌مندی از دستگاه‌های CMM، VMM و CONTOUR GRAPH و ابزارهای دقیق کنترلی
  • آزمایشگاه کنترل موادی (متالورژی): انجام کلیه تست‌های غیرمخرب UT، PT و MT و همچنین کلیه تست‌های مخرب مانند انجام عملیات متالوگرافی و تعیین ضخامت لایه‌ها با میکروسکوپ نوری و سایر تجهیزات آزمایشگاهی
c222
c444
c555