دکل های مخابراتی

frame

  • طراحی و ساخت انواع دکل‌های مخابراتی
شرکت مهندسی و توسعه تجهیزات پایوران پارسیان فعال در زمینه طراحی، ساخت و تامین انواع سایت‌ها و دکل‌های مخابراتی و تجهیزات جانبی آن‌ها می‌باشد.
انواع دکل‌های تولید شده تاکنون به شرح زیر می‌باشد:

 

ارتفاع (متر)
نوع دکل
24,30,36,42 m
ICB
24,30,36,42,48,54,60,66 m
Lattice
24,30,36 m
NB
4,6 m
Pole
24,30,36 m
RDS
24,30,36 m
Mono pole
6,12,18 m
Guide Mast
6,9,12,15,18 m
Platform
لازم به ذکر است دکل‌های تولید شده با توجه به درخواست خریدار در ارتفاعات و FPA مختلف قابل تولید می‌باشد.
d1
d2