ساخت Coupling کمپرسور Howden

frame

5252
5353

هدف اصلی استفاده از کوپلینگ ها در مجموعه های دوار، اصلاح عدم هم محوری بین محور محرک و متحرک و همچنین خنثی سازی نیروهای مؤلفه ای می باشد. بدین منظور از مواد با قابلیت جذب ارتعاشات و صفحات نازک جهت تطبیق محور محرک و متحرک و افزایش قابلیت انعطاف پذیری در کوپلینگ استفاده شده است.

در حال حاضر شرکت پایوران پارسیان موفق به طراحی و ساخت کوپلینگ انتقال قدرت برای کمپرسور مارپیچی Howden  شده است.