شرکت در جشنواره مدیران کارآفرین سال 1395

frame
جناب مهندس جعفر ماهر مدیر عامل شرکت مهندسی پایوران پارسیان  در جشنواره مدیران نامی و کارآفرین که در تیر ماه 1395 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای تهران برگزار گردید شرکت کرده و موفق به کسب گواهینامه مدیران کار آفرین گردید. قابل ذکر است که این شرکت تاکنون موفق به دریافت گواهینامه های متعدد گردیده است.
certification_page_1
oil
the-conferance-of-famous-managers
tuv
%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%ba%d9%84%d9%8a
%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%8a